ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ"

แก้ไขชื่อคู่สมรสให้ถูกต้อง
(แก้ไขชื่อคู่สมรสให้ถูกต้อง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| death_date =
| death_place =
| spouse = คุณหญิงมาลีนางอารมณ์ กล้าณรงค์ราญ
| religion =
| party =
1

การแก้ไข