ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงชาติซิมบับเว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|caption = The National Flag of Zimbabwe.
|prefix = National
|countryNAcountry = {{ZWE}}
|author = [[Solomon Mutswairo]]
|lyrics_date = ค.ศ. 1994
ผู้ใช้นิรนาม