ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

 
==ชมรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย==
* ชมรมสโมสรนักศึกษา
{{บน}}
* ชมรมพุทธศาสตร์ร้องประสานเสียง
* ชมรมรัฐศาสตร์
* ชมรมร้องประสานเสียงและเชียร์
* [http://hrclub.110mb.com/ ชมรมการจัดการทรัพยากรมนุษย์]
* ชมรมการตลาด
* ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ
* ชมรมจาวเหนือ
* ชมรมหมู่เฮาชาว[[อีสาน]]
* ชมรม[[ดนตรี]]
{{กลาง}}
* ชมรม[[มุสลิม]]สัมพันธ์
* ชมรม[[ดนตรี]]
* ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท
* ชมรมสโมสรนักศึกษา
* ชมรมกีฬา
* ชมรม IT
* [http://logistics.krirk.ac.th ชมรมการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ]
{{ล่าง}}
 
== บุคคลสำคัญจากมหาวิทยาลัยเกริก ==
ผู้ใช้นิรนาม