ผลต่างระหว่างรุ่นของ "น้ำทิพย์ เสียมทอง"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6220901 สร้างโดย 115.84.119.116 (พูดคุย))
|-
|align="center"| [[ทัดดาวบุษยา]] ||align="center"| เจ้าแสงคำ ||align="center"|
|-
|rowspan = "1"| 2541 ||align="center"| คู่เขยคู่ขวัญ ||align="center"| นารี ||align="center"|
|-
|rowspan = "2"| 2542 ||align="center"| ข้ามสีทันดร ||align="center"| ||align="center"| รับเชิญ
ผู้ใช้นิรนาม