ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

(แทนที่ ‘ภาษาอังกฤษสมัยใหม่’ ด้วย ‘ภาษาอังกฤษใหม่’)
== สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย ==
'''ตราประจำมหาวิทยาลัย''' เป็นรูป[[ธรรมจักร]]ทับอยู่ด้านหน้าคบเพลิง ภายในธรรมจักรมีรูปต้นไม้ กงล้อธรรมจักรด้านบนมีอักษรภาษาบาลี
''วิชฺชา จรณ สมฺปนฺโน'' [ความจริงต้องเขียนติดกันว่า วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เพราะเป็นคำสมาส หากเขียนแยกกัน แปลไม่ได้] ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยว่า ''ความรู้ทำให้องอาจ'' [ไม่ทราบว่าแปล หรือตีความตามใจตนเอง เพราะคำนี้แปลได้แนวเดียวว่า สมบูรณ์ด้วยความรู้ (วิชชา) และความประพฤติ (จรณะ)] และด้านล่างของธรรมจักร มีอักษรภาษาไทยว่า มหาวิทยาลัยเกริก และภาษาอังกฤษว่า KRIRK UNIVERSITY
 
* '''ความหมายของตราประจำมหาวิทยาลัย'''
** ธรรมจักร หมายถึง กงล้อแห่งความรู้
** คบเพลิง หมายถึง แสงสว่างแห่งปัญญาและความรุ่งโรจน์
** ต้นไม้ หมายถึง ความเติบใหญ่และความมั่นคงแข็งแรง
 
==สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย==
ผู้ใช้นิรนาม