ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนาฏศิลป"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
วิทยาลัยนาฏศิลป เดิมมีชื่อว่า "'''โรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์'''" ก่อตั้งโดย พลตรี[[หลวงวิจิตรวาทการ]] เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ [[17 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2477]] ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่ให้การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาศิลป์
 
ในปี [[พ.ศ. 2478]] ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น [[(ปฎิมากรรม)]] ช่างเขียน [[(จิตรกรรม)]] และช่างรัก
ในปี [[พ.ศ. 2478]] ได้มีการก่อตั้งโรงเรียนศิลปากรขึ้น ซึ่งเปิดสอนทางด้านช่างปั้น ช่างเขียน และช่างรัก และมีการโอนโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ไปรวมเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า “'''แผนกนาฏดุริยางค์'''” โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร ต่อมา กรมศิลปากรได้ปรับปรุงกองดุริยางคศิลป์ โดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองการสังคีต และได้โอนแผนกนาฏดุริยางค์จากโรงเรียนศิลปากรมาขึ้นอยู่กับแผนกนาฏศิลป กองการสังคีต พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]
ต่อมาโรงเรียนนาฏดุริยางคศาสตร์ได้ถูกโอนไปรวมอยู่ในโรงเรียนศิลปากร เรียกว่า "แผนกนาฏดุริยางค์ กองดุริยางคศิลป์" โดยจัดการศึกษาวิชาศิลปทางดนตรี ปี่พาทย์ และละคร
ต่อมา[[กรมศิลปากร]]ได้ปรับปรุง "กองดุริยางคศิลป์" โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "แผนกนาฏศิลป กองการสังคีต" พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสังคีตศิลป” แต่การเรียนการสอนได้หยุดไปชั่วขณะเนื่องจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]]
 
ในปี [[พ.ศ. 2488]] โรงเรียนสังคีตศิลป ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “ '''"โรงเรียนนาฏศิลป'''” " พร้อมทั้งขยายการศึกษาครอบคลุมทั้งนาฏดุริยางคศิลป์ไทยและสากล หลังจากนั้น จึงได้รับการยกฐานะให้เป็น “ '''"วิทยาลัยนาฏศิลป'''”" เมื่อวันที่ [[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2515]] และเมื่อสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ขึ้น วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยนาฎศิลปในภูมิภาคอีก 11 แห่ง (พร้อมทั้งวิทยาลัยช่างศิลป 3 แห่ง) จึงได้สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จนถึงปัจจุบัน
 
== หลักสูตร ==
328

การแก้ไข