ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
=== กลุ่มรัตนโกสินทร์ ===
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา]] (มรภ.สส.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม]] (มรภ.จษมรจษ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร]] (มรภมรพน.พระนคร)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี]] (มรภ.ธมรธ.)
* [[มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]] (มรภ.บสมบส.)
 
=== กลุ่มภาคกลาง ===
ผู้ใช้นิรนาม