ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กิล่ามอนสเตอร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''กิล่ามอนสเตอร์''' ({{lang-en|Gila monster}}) เป็น[[กิ้งก่า]]มี[[พิษ]]ชนิดหนึ่ง มี[[ชื่อวิทยาศาสตร์]]ว่า ''Heloderma suspectum'' พบในเขต[[ทะเลทรายอริโซน่า]]ทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ของ[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]] กิล่ามอนสเตอร์มีความยาวถึงสองฟุต จัดเป็นกิ้งก่าขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศสหรัฐอเมริกา ลำตัวมีลายดำ ชมพู ส้ม และเหลือง อุปนิสัยเชื่องช้า มักหลบในโพรงเป็นส่วนใหญ่ ล่าสัตว์จำพวกหนู นก และไข่ต่างๆต่าง ๆ เป็นอาหาร กิล่ามอนสเตอร์สามารถผลิตพิษที่มีผลต่อระบบประสาทของเหยื่อ โดยพิษจะส่งเข้าสู่เหยื่อผ่านทางฟันทางกรามล่าง แต่พิษนี้ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตต่อมนุษย์
 
กิล่ามอนสเตอร์เป็น[[สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์|สัตว์ใกล้สูญพันธุ์]]ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการคุ้มครองโดยกฎหมาย ทั้งในท้องถิ่นคือกฎหมายรัฐอริโซน่า และในระดับประเทศคือกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเม็กซิโก ส่วนในระดับนานาชาติกิล่ามอนสเตอร์เป็นสัตว์ในบัญชีหมายเลข ๒ ของ[[อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์]] (CITES) โดยห้ามส่งออกหรือนำเข้าโดยปราศจากใบอนุญาต ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ตามประกาศ[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]<ref>[http://www.dnp.go.th/wffp/law/law_files/prakart.pdf.pdf ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดชนิดของสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าและส่งออก]</ref>
ผู้ใช้นิรนาม