ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สนั่น สุธากุล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
สนั่น สุธากุล เกิดเมื่อวันที่ [[1 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2500]] เป็นบุตรคนที่ 3 ของนายมนัส กับนางหลำหล๊ะ สุธากุล มีพี่น้อง 6 คน <ref>[http://www.khonthai.com/Election/Result/SS/9102100030016.html ประวัติผู้สมัคร ส.ส.] กรมการปกครอง</ref> สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต และ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต จาก [[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา]] (มหาวิทยาลัยทักษิณ ในปัจจุบัน)
 
สนั่น สุธากุล เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 สิริอายุรวม 48 ปี <ref>[http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9480000067318 มะเร็งคร่าชีวิต "สนั่น สุธากูล" อดีต ส.ส.สตูล] </ref>
ผู้ใช้นิรนาม