ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประยูร ภมรมนตรี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
{{ท.จ.ว.|2498}}<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2498/D/036/1119.PDF ประกาศสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์] เล่ม 72 ตอนที่ 36 วันที่ 17 พฤษภาคม 2498</ref>
{{ม.ป.ช.}}
{{ม.ว.ม.}}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม