ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:ฟุตบอลใน All-Africa Games"

บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น แม่แบบ:ฟุตบอลในออลแอฟริกาเกมส์
(โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน → แม่แบบ:ฟุตบอลในออลล์-แอฟริกาเกมส์)
(บอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อนไปเป็น แม่แบบ:ฟุตบอลในออลแอฟริกาเกมส์)
 
#เปลี่ยนทาง [[แม่แบบ:ฟุตบอลในออลล์-แอฟริกาออลแอฟริกาเกมส์]]
2,984

การแก้ไข