ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิแห่งอินเดีย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้ชาย สมเด็จพระราชินีของพระองค์ย่อมดำรงพระยศเป็น ราชินี-จักรพรรดินี ตามพระราชสวามี แต่ไม่เหมือนพระราชินีนาถวิคตอเรีย เพราะพระองค์เหล่านั้นเป็นพระมเหสี ไม่ใช่พระราชินีนาถ(พระมหากษัตรีย์) ในทางทฤษฎีแล้วไม่มีพระราชอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดิน (แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจจะมีก็ได้)
 
== สมเด็จรายพระนามจักรพรรดิและสมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งอินเดีย นีนาถแห่งอินเดีย==
{| class="wikitable" style="clear:right; text-align:center"
* [[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย|สมเด็จพระราชินีนาถ-สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถวิกตอเรีย]]
|-
* [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 7]]
! width=9% | พระฉายาลักษณ์
* [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 5]]
! width=25% | พระนาม
* [[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 8]]
! width=9% | ประสูติ
* [[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6]]
! width=9% | สวรรคต
! width=9% | ครองราชย์
พระมเหสีในสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งอินเดีย ย่อมดำรงพระฐานันดรศักดิ์เป็นสมเด็จพระจักรพรรดินีด้วย คือ
! width=9% | พ้นจากราชบัลลังก์
 
! width=10% | หมายเหตุ
* [[สมเด็จพระราชินีอเล็กซานดรา แห่งเดนมาร์ก|สมเด็จพระราชินี-สมเด็จพระจักรพรรดินีอเล็กซานดรา]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 7)
! width=20% | คู่อภิสมรส
* [[สมเด็จพระราชินีแมรี แห่งเท็ค|สมเด็จพระราชินี-สมเด็จพระจักรพรรดินีแมรี]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 5)
|-
* [[วอลลิส ดัชเชสแห่งวินด์เซอร์]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 8)
|align="center"|[[File:Queen Victoria by Heinrich von Angeli.jpg|80px]]
* [[สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน|สมเด็จพระราชินี-สมเด็จพระจักรพรรดินีเอลิซาเบธ]] (ในสมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6)
* |align="center"|[[สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระราชินีนาถ-สมเด็จพระจักรพรรดินีนาถวิกตอเรียนีวิกตอเรีย]]
|align="center"|[[24 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2362]]
|align="center"|[[22 มกราคม]] [[พ.ศ. 2444]]
|align="center"|[[1 มกราคม]] [[พ.ศ. 2419]] <br> <ref>Proclaimed Empress of India on 28 April 1876 in the United Kingdom</ref><ref>Proclaimed Empress of India on 1 January 1877 in India</ref>
|align="center"|[[22 มกราคม]] [[พ.ศ. 2444]]
|align="center"|เป็นจักรพรรดินีนาถแห่งอินเดียโดยบริษัทชาติอินเดียตะวันตก
|align="center"|
|-
|align="center"|[[File:Edward VII in coronation robes.jpg|80px]]
* |align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 7]]
| align="center" |[[9 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2384]]
|align="center"|[[6 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2453]]
|align="center"|[[22 มกราคม]] [[พ.ศ. 2444]]
|align="center"|[[6 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2453]]
|align="center"|ลูกชายของวิกตอเรีย
|align="center"|[[อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร|อเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก]]
|-
|align="center"|[[Image:George V of the united Kingdom.jpg|80px]]
* |align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 5]]
|align="center"|[[3 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2408]]
|align="center"|[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2479]]
|align="center"|[[6 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2453]]
|align="center"|[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2479]]
|align="center"|ลูกชายของเอ็ดเวิร์ดที่ 7
|align="center"|[[แมรีแห่งเทก สมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร|แมรี่แห่งเทก]]
|-
|align="center"|[[File:A022344.jpg|80px]]
* |align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิเอ็ดเวิร์ดที่ 8]]
|align="center"|[[23 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2437]]
|align="center"|[[28 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2515]]
|align="center"|[[20 มกราคม]] [[พ.ศ. 2479]]
|align="center"|[[11 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2479]] <br />(สละราชบัลลังก์)
|align="center" rowspan="2"|ลูกชายของจอร์จที่ 5
|align="center"|
|-
|align="center"|[[File:King George VI.jpg|80px]]
* |align="center"|[[สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่ 6 แห่งสหราชอาณาจักร|สมเด็จพระเจ้า-สมเด็จพระจักรพรรดิจอร์จที่ 6]]
|align="center"|[[14 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2438]]
|align="center"|[[6 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2495]]
|align="center"|[[11 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2479]]
|align="center"|[[22 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2490]] <ref name=gazette1948-06-22a/>
|align="center"|[[สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ พระราชชนนี|เอลิซาเบธ โบวส์-ลีออน]]
|-
|}
 
== สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งอินเดียและปากีสถาน ==
ผู้ใช้นิรนาม