ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซตัส"

เพิ่มขึ้น 25 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
→‎ประวัติ: มีภาษาพูดอยู่ในส่วนนี้
(→‎ประวัติ: มีภาษาพูดอยู่ในส่วนนี้)
ปัจจุบันการรับน้องในสถานศึกษาบางแห่งเริ่มทวีความรุนแรงและไม่สร้างสรรค์ เห็นได้จากข่าวที่นำเสนอสู่สาธารณชนครั้งแล้วครั้งเล่า โดยที่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับกระทรวงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาหรือยับยั้งความรุนแรงได้สำเร็จ <ref>http://m.news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87</ref>
== ประวัติ==
{{แก้ภาษา}}
 
ระบบโซตัส (SOTUS) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายสถาบันการศึกษาในปัจจุบันนั้น สันนิษฐานว่าเริ่มต้นขึ้นจากการนำระบบอาวุโสของโรงเรียนกินนอนในประเทศอังกฤษ (Fagging system) เข้ามาใช้ในโรงเรียนมหาดเล็กตั้งแต่ประมาณทศวรรษ 2440 ซึ่งเป็นระบบที่มีการแต่งตั้งดรุณาณัติ (Fag-master หรือ Prefect) จากนักเรียนอาวุโสผู้เรียนดีและประพฤติดี เพื่อทำหน้าที่ช่วยครูในการอบรมสั่งสอนและดูแลคณะนักเรียน โรงเรียนมหาดเล็กซึ่งพัฒนามาจากโรงเรียนสำหรับฝึกหัดวิชาข้าราชการฝ่ายพลเรือนนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชบายปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของรัชกาลที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์แรกเริ่มเพื่อผลิตข้าราชการสำหรับกิจการปกครองท้องถิ่น
 
ผู้ใช้นิรนาม