ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภสัชพลศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ฟาร์มาโคไดนามิกส์'''([[อังกฤษ]]:Pharmacodynamics)คือการศึกษาผลทางชีวเคมีและสรีรวิทยา
ของยา กลไกการออกฤิทธฺ์ของยา และความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นและผลของยา '''ฟาร์มาโคไดนามิกส์'''เป็นการศึกษาว่ายามีผลอะไรต่อร่างกายบ้าง ซึ่งตรงกันข้ามกับ '''[[ฟาร์มาโคไคเนติกส์]]'''(pharmacokinetics)ที่เป็นการศึกษาผลของร่างกายที่มีต่อยา
 
ปัจจุบัน'''ฟาร์มาโคไดนามิกส์'''สามารถประเมินผลของยาต่อเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
5,859

การแก้ไข