ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แทว็อนกุนช็อนกเย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|ประสูติ = 2328
|สิ้นพระชนม์ = 2384
|พระอิสริยยศ = จอนกเย แทวอนกุน
|ฐานันดรศักดิ์ = องค์ชาย
|พระโอรส/ธิดา = [[องค์ชายลีพยอน]]
|พระบิดา = องค์ชายอึนนอน
ผู้ใช้นิรนาม