ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แทว็อนกุนช็อนกเย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|พระโอรส/ธิดา = [[องค์ชายลีพยอน]]
|พระบิดา = องค์ชายอึนนอน
|พระชายา = พระชายายงซอง
|ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซ็อน]]
}}
ผู้ใช้นิรนาม