ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีคิวบา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{การเมืองคิวบา}} รายนาม'''ประธานาธิบดีแห่ง...)
 
! №
! รูป
! ชื่อ<br><small>(Birth–Deathเกิด–เสียชีวิต)
! พรรคการเมือง
! วาระดำรงตำแหน่ง
|-
| colspan="5" | '''ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา'''
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#008000; color:white;" | 1
| [[File:Tomas estrada palma.jpg|60px60px]] || [[Tomásโทมัส Estradaเอสตรา Palmaปาลมาร์]]<br><small>(1832–19081832–1908) || Moderate Party || align="center" | 20 Mayพฤษภาคม 1902 – 28 Septemberกันยายน 1906
|-
|colspan="5" | '''ผู่ว่าการคิวบาของสหรัฐอเมริกา'''<br><small>([[Second Occupation of Cuba]])</small>
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#FFFFFF; color:white;" |
| [[File:William Howard Taft.jpg|60px]] || [[Williamวิลเลียม Howardโฮวาดร์ด Taftทาฟฟ์]]<br><small>(1857–1930) || ''แต่งตั้งโดย[[สหรัฐอเมริกา]]'' || align="center" | 29 กันยายน – 13 ตุลาคม 1906
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#FFFFFF; color:white;" |
| [[File:CharlesEMagoon.jpg|60px]] || [[Charlesชารลส Edwardเอ็ดเวิร์ด Magoonมากูน]]<br><small>(1861–1920) || ''แต่งตั้งโดย[[สหรัฐอเมริกา]]'' || align="center" | 13 ตุลาคม 1906 – 28 มกราคม 1909
|-
|colspan="5" | '''ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา'''
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Liberal Party of Cuba/meta/color}}; color:white;" | 2
| [[File:JoseMiguelGomez.jpg|60px60px]] || [[Joséโฆเซ Miguelมิเกล Gómezโฮเมส]]<br><small>(1858–19211858–1921) || [[Liberal Party of Cuba|Liberal Party]] || align="center" | 28 January 1909 – 20 May 1913
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#73C2FB; color:white;" | 3
| [[File:PresidentMenocal-Cuba.jpg|60px60px]] || [[Marioมาริโอ Garcíaการ์เซีย Menocalมีโนกัล]]<br><small>(1866–19411866–1941) || [[Conservatism in North America#Cuba|Conservative Partyพรรคอนุรักษ์นิยม]] || align="center" | 20 May 1913 – 20 May 1921
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:Violet; color:white;" | 4
| [[File:Alfredo Zayas of Cuba.jpg|60px60px]] || [[Alfredoอัลเฟรโด Zayasซายาส y Alfonsoอัลฟองโซ]]<br><small>(1861–19341861–1934) || Cuban Popular Partyพรระประชาชนคิวบา-National Leagueสันนิบาติแห่งชาติ || align="center" | 20 May 1921 – 20 May 1925
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Liberal Party of Cuba/meta/color}}; color:white;" | 5
| [[File:Gmachado.PNG|60px60px]] || [[Gerardo Machado]]<br><small>(1871–19391871–1939) || [[Liberal Party of Cuba|Liberal Party]] || align="center" | 20 Mayพฤษภาคม 1925 – 24 Augustสิงหาคม 1933<br>In exile after 12 August 1933
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Military Rule/meta/color}}; color:black;" |
| [[File:Alberto Herrera y Franchi.jpg|60px60px]] || [[Alberto Herrera y Franchi]]<br><small>(1874–19541874–1954) || Military || align="center" | 12–1312–13 Augustสิงหาคม 1933<br>Provisional Presidentรักษาการณ์ประธานาธิบดี
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Authentic Party/meta/color}}; color:white;" |
| [[File:Carlos Manuel de Cespedes y Quesada.jpg|60px]]
|| [[Carlos Manuel de CéspedesCéspedes y Quesada]]<br><small>(1871–19391871–1939) || [[Partido AuténticoAuténtico|A.B.C. Revolutionary Society]] || align="center" | 13 Augustสิงหาคม – 5 Septemberกันยายน 1933<br>Provisional Presidentรักษาการณ์ประธานาธิบดี
|-
| colspan="5" | '''[[Pentarchy of 1933|Executive Commission of the Provisional Government of Cuba]]'''
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Authentic Party/meta/color}}; color:white;" |
| [[File:Grau.jpg|60px60px]] || [[Ramónรามอน Grauกราอู]]<br><small>(1887–19691887–1969) || [[Partido AuténticoAuténtico|Authentic Cuban Revolutionary Party]] || rowspan="5" align="center" | 5 – 10 September 1933
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Liberal Party of Cuba/meta/color}}; color:white;" |
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Authentic Party/meta/color}}; color:white;" | 6
| [[File:Grau.jpg|60px60px]] || [[Ramónรามอน Grauกราอู]]<br><small>(1887–19691887–1969) || [[Partido AuténticoAuténtico|Authentic Cuban Revolutionary Party]] || align="center" | 10 Septemberกันยายน 1933 – 15 Januaryมกราคม 1934
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Authentic Party/meta/color}}; color:white;" |
| [[File:Carlos Hevia.jpg|60px60px]] || [[Carlosคาลอส Heviaเฮเวีย]]<br><small>(1900–19641900–1964) || [[Partido AuténticoAuténtico|Authentic Cuban Revolutionary Party]] || align="center" | 15 – 18 Januaryมกราคม 1934<br>Provisional Presidentรักษาการณ์ประธานาธิบดี
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;" |
| [[File:Manuel Marquez Sterling.jpg|60px60px]] || [[Manuelมานูเอล Márquezมาเควส Sterlingสเตอร์ริง]]<br><small>(1872–19341872–1934) || [[Independent (politician)|Independent]] || align="center" | 18 January,dik8, 1934<br>Provisional Presidentรักษาการณ์ประธานาธิบดี
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#D2FF78; color:white;" |
| [[File:Carlos Mendieta.jpg|60px60px]] || [[Carlosคาร์ลอส Mendietaเมนเดียตาร์]]<br><small>(1873–19601873–1960) || National Union || align="center" | 18 Januaryมกราคม 1934 – 11 Decemberธันวาคม 1935<br>Provisional Presidentรักษาการณ์ประธานาธิบดี
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#D2FF78; color:white;" |
| [[File:José A. Barnet.jpg|60px60px]] || [[José Agripino Barnet]]<br><small>(1864–19451864–1945) || National Union || align="center" | 11 Decemberธันวาคม 1935 – 20 Mayพฤษภาคม 1936<br>Provisional Presidentรักษาการณ์ประธานาธิบดี
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#D2FF78; color:white;" | 7
| [[File:Miguel Mariano Gomez (contrast enhanced).tif|60px60px]] || [[Miguelมิเกล Marianoมาริโน Gómezโกเมส]]<br><small>(1889–19501889–1950) || National Union || align="center" | 20 Mayพฤษภาคม – 24 Decemberธันวาคม 1936
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:#D2FF78; color:white;" | 8
| [[File:Federico Laredo Bru.jpg|60px60px]] || [[Federico Laredo Brú]]<br><small>(1875–19461875–1946) || National Union || align="center" | 24 December 1936 – 10 Octoberตุลาคม 1940
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Democratic Socialist Coalition/meta/color}}; color:white;" | 9
| [[File:Batista25355a crop4.jpg|60px]] || [[ฟุลเคนเซียว บาติสตา]]<br><small>(1901–1973) || [[Democratic Socialist Coalition]] || align="center" | 10 Octoberตุลาคม 1940 – 10 Octoberตุลาคม 1944
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Authentic Party/meta/color}}; color:white;" | 10
| [[File:Grau.jpg|60px60px]] || [[Ramónรามอน Grauกราอู]]<br><small>(1887–19691887–1969) || [[Partido AuténticoAuténtico|Authentic Cuban Revolutionary Party]] || align="center" | 10 Octoberตุลาคม 1944 – 10 Octoberตุลาคม 1948
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Authentic Party/meta/color}}; color:white;" | 11
| [[File:Carlos Prio Socarras of Cuba.jpg|60px60px]] || [[Carlosคาร์ลอส Príoปริโอ Socarrásโซคาร์ราซ]]<br><small>(1903–19771903–1977) || [[Partido AuténticoAuténtico|Authentic Cuban Revolutionary Party]] || align="center" | 10 Octoberตุลาคม 1948 – 10 Marchมีนาคม 1952
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Progressive Action Party/meta/color}}; color:white;" |
| rowspan="2" | [[File:Batista25355a crop4.jpg|60px]] || rowspan="2" | [[ฟุลเคนเซียว บาติสตา]]<br><small>(1901–1973) || rowspan="2" | [[Progressive Action Party]] || align="center" | 10 Marchมีนาคม 1952 – 24 Februaryกุมภาพันธ์ 1955<br>Provisional President
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Progressive Action Party/meta/color}}; color:white;" | 12
| align="center" | 24 Februaryกุมภาพันธ์ 1955 – 1 Januaryมกราคม 1959
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Progressive Action Party/meta/color}}; color:white;" |
| [[File:Anselmo Alliegro y Milá.jpg|60px60px]] || [[Anselmo Alliegro y Milá]]<br><small>(1899–19611899–1961) || [[Progressive Action Party]] || align="center" | 1 – 2 Januaryมกราคม 1959<br>Provisional President
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;" |
| [[File:No image.png|60px60px]] || [[Carlosคาร์ลอส Manuelมานูเอล Piedraปิเอดรา]]<br><small>(1895–19881895–1988) || [[Independent (politician)|Independent]] || align="center" | 2 – 3 Januaryมกราคม 1959<br>Provisional President
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Independent (politician)/meta/color}}; color:black;" | 13
| [[File:Manuel Urrutia Lleó.JPG|60px60px]] || [[Manuel Urrutia Lleó]]<br><small>(1901–19811901–1981) || [[Independent (politician)|Independent]] || align="center" | 3 Januaryมกราคม – 18 Julyกรกฎาคม 1959
|- style="background:#EEEEEE"
! style="background:{{Communist Party of Cuba/meta/color}}; color:white;" | 14
| [[File:No image.png|60px60px]] || [[Osvaldoออสวัลโด Dorticósดอร์ติโก Torradoทอร์ราโด]]<br><small>(1919–19831919–1983) || Integrated Revolutionary Organizations<br>United Party of the Cuban Socialist Revolution[[สหพรรคการปฏิวัติสังคมนิยมคิวบา]]<br> [[Communist Party of Cubaพรรคคอมมิวนิสต์คิวบา]] || align="center" | 18 Julyกรกฎาคม 1959 – 2 Decemberธันวาคม 1976
|-
| colspan="5" | '''ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคิวบา ในฐานะประธาน[[สภาแห่งรัฐคิวบา]]'''
ผู้ใช้นิรนาม