ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*'''ปี 2550 (2007) ฤดูกาลที่ 1'''
'''ชนะเลิศ ปี 2007'''
*'''อีฟ [[สุภาภรณ์ พฤกษ์วราภรณ์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
'''รองชนะเลิศ ปี 2007'''
*'''ฟั้น [[ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
<br>
*'''ปี 2551 (2008) ฤดูกาลที่ 2'''
*'''มิกค์ [[มิกค์ ทองระย้า]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)'''
'''ชนะเลิศสาขาการร้องเพลง''' ได้แก่
*'''เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
<br>
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3'''
'''ชนะเลิศ ปี 2009'''
*'''ปาล์ม [[ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
*'''น้ำตาล [[พรปวีณ์ เทพมงคล]]''' '''''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันและได้รับโอกาสร่วมงานเป็นนักแสดงของช่อง 7แล้ว)'''
'''รองชนะเลิศ ปี 2009'''
*'''ก้อง [[ธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
<br>
*'''ปี 2553 (2010) ฤดูกาลที่ 4'''
'''ชนะเลิศ ปี 2010'''
*'''จีมส์ [[ปิยะธาดา คำคล้าย]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ลูกตาล [[สิริลภัค แสงนภา]] ''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันและไม่ต่อสัญญากับช่อง 7แล้ว)'''
'''รองชนะเลิศ ปี 2010'''
*'''นัวส์ [[ดนัยพล วัฒนารมย์ฉัตร์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว)'''
*'''กุ๊กกิ๊ก [[กชกร ส่งแสงเติม]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน,สามเศียร,ดีด้าวิดีโอและช่อง 7)'''
<br>
'''ชนะเลิศ ปี 2011'''
*'''มิกซ์ [[มรุต แสนสุข]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
*'''จีจี้ [[อภัสนันท์ คุณสิงห์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันและได้รับโอกาสร่วมงานเป็นนักแสดงของช่อง 7แล้ว)'''
'''รางวัลอื่นๆ ปี 2011'''
*'''รางวัล ดาวรุ่ง'''
* มิกค์ [[มิกค์ ทองระย้า]] ชนะเลิศสาขาการแสดงชายปี 2008 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)
* เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]] ชนะเลิศสาขาการร้องเพลงชายปี 2008
* ปาล์ม [[ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์]] ชนะเลิศชายปี 2009 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว) '''
* น้ำตาล [[พรปวีณ์ เทพมงคล]] ชนะเลิศหญิงปี 2009 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว) '''
* แนน [[วิจิตรา ฉายสุวรรณ]] Rising Star ปี 2009 '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
* กุ๊กไก่ [[อวิสา ทิวไผ่งาม]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2009 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* ก้อง [[ธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์]] รองชนะเลิศชายปี 2009 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันและทีวีพูลแล้ว)'''
* จีมส์ [[ปิยะธาดา คำคล้าย]] ชนะเลิศชายปี 2010 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว) '''
* ลูกตาล [[สิริลภัค แสงนภา]] ชนะเลิศหญิงปี 2010 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว) '''
* นัวส์ [[ดนัยพล วัฒนารมย์ฉัตร์]] รองชนะเลิศชายปี 2010 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว) '''
* กุ๊กกิ๊ก [[กชกร ส่งแสงเติม]] รองชนะเลิศหญิงปี 2010 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน,สามเศียร,ดีด้าวิดีโอและช่อง 7)
* มิกซ์ [[มรุต แสนสุข]] ชนะเลิศชายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* จีจี้ [[อภัสนันท์ คุณสิงห์]] ชนะเลิศหญิงปี 2011 '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว) '''
* นุ๊ก [[เฌอกาญจน์ เอี่ยมอ่อง ]] Rising Star ปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* กิม [[สุวรรณ บวรศิริเกียรติ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)
* แจม [[ปาณิชดา แสงสุวรรณ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011 (ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวันและช่อง 7)
* มาย [[ธีรวัฒน์ สุไชยะ]] ผ่านเข้ารอบปี 2010 - 2011 (ปัจจุบันเป็นเป็นนักแสดงอิสระ)
* หมู [[ภูษณะ บัวงาม]] เคยเข้าประกวดปี 2009 (ปัจจุบันเป็นเป็นนักแสดงสังกัดช่อง 7)
*'''เอ็ม [[อดุลยรัศมิ์ สุวรรณจักรา]]''' ชนะเลิศชายปี 2014 '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
*'''บิ่มบิ๊ม [[ญาณิศา จุลสิงห์]]''' ชนะเลิศหญิงปี 2014 '''(ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงของสปีดวัน)'''
*''' ซี [[ภราดร ฐิตินันทกร ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2553)'''
*'''เซฟ [[วรพงศ์ พาณิชยูปการนันท์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวัน ปี 2553)'''
*'''อีฟ [[สุภาภรณ์ พฤกษ์วราภรณ์]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ฟั้น [[ภัสรา อภิรักษ์ลี้พล]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ปี 2551 (2008) ฤดูกาลที่ 2'''
*'''เชอร์รี่ [[วราภรณ์ บุญเกื้อ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554 ปัจจุบันเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดเวิร์คพอยส์)'''
*'''ไอซ์ [[ภัทรานิษฐ์ ไตรพัฒน์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
*'''เหมา [[นพรุจ ประภาสิริ]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ปี 2552 (2009) ฤดูกาลที่ 3'''
*'''ฟลุ๊ค [[กัลยา ชัยมงคล]] ''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2554)'''
*'''ปาล์ม [[ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''น้ำตาล [[พรปวีณ์ เทพมงคล]]''' '''''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ก้อง [[ธนบูรณ์ เทิดไตรสรณ์]]''''''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ปี 2553 (2010) ฤดูกาลที่ 4'''
*'''จีมส์ [[ปิยะธาดา คำคล้าย]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ลูกตาล [[สิริลภัค แสงนภา]] ''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''นัวส์ [[ดนัยพล วัฒนารมย์ฉัตร์]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
*'''ปี 2554 (2011) ฤดูกาลที่ 5'''
*'''รางวัล populavote'''
*'''นัท [[ชาคริต เชื่อมสุข]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2555)'''
*'''จีจี้ [[อภัสนันท์ คุณสิงห์]]''' '''(ปัจจุบันหมดสัญญากับสปีดวันแล้ว)'''
 
<br>
ผู้ใช้นิรนาม