เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| หมายเหตุ = [[ไฟล์:HenryVIIISig.svg|150px]]
}}
'''พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งอังกฤษ'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน'', 2550, หน้า 248</ref> ({{lang-en|Henry VIII of England}} – [[พ.ศ. 2034]] - [[พ.ศ. 2090]] มีพระอิสริยยศเป็น[[ลอร์ด]]แห่ง[[ไอร์แลนด์]] (ต่อมาเป็นพระมหากษัตริย์ไอร์แลนด์) เป็น[[พระมหากษัตริย์อังกฤษ]]ที่ครองราชย์ช่วงปี 21 เมษายน ค.ศ. 1509 จนสวรรคต นับเป็นลำดับที่ 2 ใน[[ราชวงศ์ทิวดอร์]]สืบต่อจาก[[พระเจ้าเฮนรีที่ 7 แห่งอังกฤษ|พระเจ้าเฮนรีที่ 7]] พระราชบิดา
 
พระองค์เป็นที่รู้จักจากการมีพระมเหสีมากถึง 6 พระองค์ นอกจากนี้ยังทรงให้[[คริสตจักรแห่งอังกฤษ]]แยกตัวออกจาก[[คริสตจักร]][[โรมันคาทอลิก]] ความขัดแย้งนี้นำไปสู่การตัดขาดจากอำนาจของ[[พระสันตะปาปา]] [[การยุบอาราม]] และการสถาปนาพระองค์เองเป็น[[ประมุขสูงสุดของคริสตจักรแห่งอังกฤษ]] แต่ในด้านความเชื่อพระองค์ยังคงถือคำสอนหลายอย่างตามแนวเทววิทยาคาทอลิก แม้ว่าจะทรงถูกพระสันตะปาปา[[ตัดขาดจากศาสนา]]ไปแล้วก็ตาม<ref>J. J. Scarisbrick, ''Henry VIII'', p. 361.</ref> พระองค์ยังมีบทบาทเป็นผู้กำกับควมคุมเอกภาพระหว่างประเทศ[[อังกฤษและเวลส์]]ตาม[[พระราชบัญญัติกฎหมายในเวลส์ ค.ศ. 1535–1542]]
369

การแก้ไข