ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สิทธิชัย โควสุรัตน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ประวัติ ==
นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ [[27 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2503]] ที่[[จังหวัดอุบลราชธานี]] เป็นบุตรที่ 3 ของนายจำรัส กับ นางสินใจ โควสุรัตน์ มีพี่น้องด้วยกัน 4 คน เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเขมราฐ ชั้นมัธยมศึกษาที่[[โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช]] จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] ขณะนี้กำลังศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต [[มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี]]
 
== งานการเมือง ==
ผู้ใช้นิรนาม