ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทองหยด จิตตวีระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
}}
 
'''ทองหยด จิตตวีระ''' เป็นบุตรของนายชล จิตตวีระ กับนางวัฒนา จิตตวีระ เกิดเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พุทธศักราช 2452 และเป็นอดีต[[รองนายกรัฐมนตรีไทย]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข]] อดีต[[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์]] อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และอดีตนายกสมาคมสันนิบาทเทศบาลแห่งประเทศไทย<ref>[http://www.sumc.in.th/modules/history/index.php?mode=detail1&id=8 ทำเนียบนายก ส.ท.ท.]</ref> ทองหยด เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ [[2 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2534]] รวมอายุ 82 ปี
 
== การทำงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม