ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:บัญญัติ 10 ประการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| colspan="2" style="font-size: 110%; color:#ffffff; background-color:#0066FF;"|'''บทบัญญัติ'''
|-
| colspan="2" style="font-size: 95%;"|[[เราคือยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า]]<br />[[ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา]]<br />[[ห้ามทำรูปเคารพสำหรับตน]]<br />[[ห้ามใช้พระนามพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิด]]<br />[[จงระลึกถึงวันสะบาโต]]<br />[[จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า]]<br />[[ห้ามฆ่าคน]]<br />[[ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา]]<br />[[ห้ามลักขโมย]]<br />[[ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน]]<br />[[ห้าม​โลภ​ภรรยา​ของ​เพื่อน‍บ้าน]]<br />[[ห้าม​โลภ​ทรัพย์สิน​ของ​เพื่อน‍บ้าน]]
|-
| colspan="2" style="font-size: 110%; color:#ffffff; background-color:#0066FF;"|'''บทความที่เกี่ยวข้อง'''
594

การแก้ไข