ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(→‎เนื้อหา: แก้คำผิด)
 
{{บัญญัติ 10 ประการ}}
'''ห้ามมีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา'''<ref>หนังสืออพยพ 20:3, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref><ref>หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ 5:7, พระคริสตธรรมคัมภีร์ ฉบับมาตรฐาน 2011</ref> หรือ '''จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่าน'''<ref>[http://www.thaicatholicbible.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id=1347:exo-20-1-21&catid=86&Itemid=34 อพยพ 20], ''พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม'', [[คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์]]</ref> ({{lang-en|Thou shalt have no other gods before me}}) เป็นหนึ่งในข้อบทบัญญัติสิบประการ ซึ่ง[[พระยาห์เวห์]]ได้ประทานให้กับชนชาติอิสราเอลผ่านทาง[[โมเสส]] ซึ่งเป็นบัญญัติข้อที่ 1 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบ[[เซปตัวจินต์]] แบบ[[ไฟโล]] แบบ[[ออกัสตินแห่งฮิปโป]] แบบ[[คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก]] แบบ[[ลูเทอแรน]] และแบบ[[คริสตจักรปฏิรูป]] และเป็นบัญญัติข้อที่ 2 ของการจัดรูปแบบพระบัญญัติแบบ[[ทาลมุด]] โดยบันทึกใน[[หนังสืออพยพ]] 20:3 และ[[หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ]] 5:7 ใน[[คัมภีร์ฮีบรู]]หมวด[[โทราห์]]ของ[[ศาสนายูดาห์]] และใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ของ[[ศาสนาคริสต์]]
 
บัญญัติข้อนี้มีบันทึกใน[[หนังสืออพยพ]] 20:3 และ[[หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ]] 5:7 ใน[[คัมภีร์ฮีบรู]]หมวด[[โทราห์]]ของ[[ศาสนายูดาห์]] และใน[[คัมภีร์ไบเบิล]]ภาค[[พันธสัญญาเดิม]]ของ[[ศาสนาคริสต์]]
 
{{คำพูด|ห้าม​มี​พระ‍เจ้า​อื่น‍ใด​นอก‍เหนือ‍จาก​เรา|หนังสืออพยพ 20:3}}
 
594

การแก้ไข