ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กุหลาบร้ายกลายรัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว]] รับบทเป็น ชัชชัย
* [[เจนสุดา ปานโต]] รับบทเป็น ทิพย์ธิดา
* [[ชานนทร์ชานนท์ ทิพกนก]] รับบทเป็น แทนสิทธิ์
* [[ธนา เอี่ยมนิยม]] รับบทเป็น เคน
* [[จุฑามาศ ปลั่งสุชน]] รับบทเป็น อุ่น
151

การแก้ไข