ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอหนองบัว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{|
||๑.|| '''ร.ต.ต. ประทวน สิทธิธูรณ์'''|| ||๑๘ ธ.ค. ๒๔๙๐ - ๘ มี.ค.๒๔๙๒
|-
 
||๒.|| '''นายสืบศักดิ์ สุขไทย'''|| || ๘ มี.ค.๒๔๙๒ - ๒๒ มี.ค.๒๔๙๕
|-
 
||๓.||'''นายบรรจบ ศรีเจริญ'''|| ||๒๒ มี.ค.๒๔๙๕ - ๒ ส.ค. ๒๔๙๙
|}
 
56

การแก้ไข