ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าสามกรม"

พระราชประวัติ
(พระราชประวัติ)
(พระราชประวัติ)
 
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายรถ กรมหมื่นสุนทรเทพ ได้ พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่นเป็นชายา ธิดาเห็นจะมีศักดิ์เป็นพระองค์เจ้าตามข้างพระมารดา
* พระองค์เจ้าหญิงมวน (ม่วง)
มีหม่อมห้ามชื่อทองอยู่ มีโอรสธิดา
* หม่อมเจ้าหญิงองุ่น (อรุณ)
ผู้ใช้นิรนาม