ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9"

พระราชประวัติ
(พระราชประวัติ)
(พระราชประวัติ)
| พระอัครมเหสี = กรมหลวงราชานุรักษ์ (พระนามเดิม เจ้าฟ้าทองสุก)<ref>เล็ก พงษ์สมัครไทย. '''เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9'''. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2552. หน้า 16 </ref>
| พระราชสวามี =
| พระราชโอรส/ธิดา = [[เจ้าฟ้าพระนเรนทร กรมขุนสุเรนทรพิทักษ์]]<br>เจ้าฟ้าหญิงเทพ<br>เจ้าฟ้าหญิงประทุม<br>เจ้าฟ้าชายอภัย<br>เจ้าฟ้าชายปรเมศร์<br>เจ้าฟ้าชายทับ<br>พระองค์เจ้าชายเสฏฐา<br>พระองค์เจ้าชายปริก<br>พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคง<ref>พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)</ref>
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์บ้านพลูหลวง]]<ref>พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)</ref>
|ทรงราชย์ = [[พ.ศ. 2252]]-[[พ.ศ. 2275]]
ผู้ใช้นิรนาม