ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีรถไฟลพบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(fixing dead links)
{{ดพ14|3.39}}
{{ดพ2|3.53}}
{{ช316|4.40ต้นทาง}}
{{ช302|5.15ต้นทาง}}
{{ด52|5.39}}
{{ช318|6.00ต้นทาง}}
{{ดพ10|6.29}}
{{ธ208|7.03}}
{{ช304|8.00ต้นทาง}}
{{ธ212|9.18}}
{{ธ202|11.02}}
{{ร102|17.54}}
{{ดพ12|18.03}}
{{ท402|18.35ปลายทาง}}
 
{{จบตารางเวลารถไฟ}}
{{เริ่มตารางเวลารถไฟ|ลพบุรี}}
{{ด51|0.23}}
{{ท401|6.00ต้นทาง}}
{{ช303|7.05ปลายทาง}}
{{ท409|7.15ปลายทาง}}
{{ร111|9.42}}
{{ดพ9|10.27}}
{{ธ211|15.38}}
{{ธ207|17.20}}
{{ช315|19.30ปลายทาง}}
{{ช301|20.05ปลายทาง}}
{{ดพ11|20.15}}
{{ช317|20.25ปลายทาง}}
{{ดพ1|20.41}}
{{ดพ13|21.53}}
ผู้ใช้นิรนาม