Customs~thwiki

เข้าร่วมเมื่อ 17 มกราคม 2551
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
Maintenance script ย้ายหน้า ผู้ใช้:Customs ไปยัง ผู้ใช้:Customs~thwiki โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: Automatically moved page while...
(หน้าใหม่: {{กล่องผู้ใช้บน}} {{User LoveKing}} {{User Lovewiki}} {{กล่องผู้ใช้ล่าง}} {{กล่องผู้ใช้บน...)
 
(Maintenance script ย้ายหน้า ผู้ใช้:Customs ไปยัง ผู้ใช้:Customs~thwiki โดยไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางตามมา: Automatically moved page while...)
 
0

การแก้ไข