ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ศักราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ป้ายเตือนปีคศ}}
{{คริสต์}}
'''คริสต์ศักราช''' ({{lang-la|Anno Domini Nostri Iesu Christi}} {{lang-en|Anno Domini : AD หรือ A.D.}}) เขียนย่อว่า '''ค.ศ.''' หมายถึง ปีของ[[พระเยซู|พระเยซูคริสต์]] เป็นปีที่ใช้อ้างอิงสากล โดยเริ่มนับจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1 ซึ่งตรงกับปีพุทธศักราช 544 และมีระยะเวลาห่างจากพุทธศักราช 543 ปี ใช้วันที่ 1 มกราคม ของทุกปีเป็นวันเปลี่ยนศักราช
594

การแก้ไข