ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 229''' หรือ '''ถนนบ้านไผ่ - ช่องสามหมอ''' เริ่มจากแยกถนนมิตรภาพ [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2]] ใน [[อำเภอบ้านไผ่]] [[จังหวัดขอนแก่น]] ผ่าน
[[อำเภอชนบท]] [[อำเภอมัญจาคีรี]] [[อำเภอโคกโพธิ์ไชย]] และสิ้นสุดโดยบรรจบกับ [[ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201]] ที่สามแยก[[แยกช่องสามหมอ]] ใน [[อำเภอคอนสวรรค์]] [[จังหวัดชัยภูมิ]]
 
โดยถนนเส้นนี้อยู่ในส่วนหนึ่งของแผนงานการก่อสร้างทางสายหลักเป็น 4 ช่องจราจร ระยะที่ 2 '''(โครงข่ายที่ 6 สาย นครสวรรค์-ชัยภูมิ-อ.บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-อุบลราชธานี-ช่องแม็ก) ระยะทาง 672 กม.''' ของกรมทางหลวง
ผู้ใช้นิรนาม