ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอตทัคคะ"

เพิ่มขึ้น 1 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[พระมหาภัททากุณฑลเกสาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ตรัสรู้เร็วพลัน
# [[พระมหาภัททกาปิลานีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้มีปุพเพนิวาสานุสสติญาณ (ระลึกชาติได้)
# [[พระมหาภัททากัจจานาเถรี ]] (พระนางยโสธรา)]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้บรรลุมหาภิญญา
# [[พระมหากีสาโคตมีเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
# [[พระมหาสิงคาลมาตาเถรี]] เอตทัคคะในฝ่าย ผู้พ้นกิเลสด้วยศรัทธา
5

การแก้ไข