ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มลพิษทางดิน"

เพิ่มขึ้น 17,045 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 5871768 สร้างโดย Kmepsusurat (พูดคุย))
{{สั้นมาก}}
'''มลพิษทางดิน''' หรือ'''การปนเปื้อนดิน''' เกิดจากการมีสารเคมีที่มนุษย์สร้างหรือการเปลี่ยนแลปงอื่นในสิ่งแวดล้อมดินธรรมชาติ ตรงแบบเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม สารเคมีเกษตรกรรมหรือการกำจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสม สารเคมีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ [[ไฮโดรคาร์บอน]]ปิโตรเลียม พอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (เช่น [[แนฟทาลีน]]และ[[เบนโซไพโรซีน]]) ตัวทำละลาย ยาฆ่าแมลง [[ตะกั่ว]]และ[[โลหะหนัก]]อื่น การปนเปื้อนสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและระดับการใช้สารเคมี
'''มลพิษทางดิน''' หรือ '''การปนเปื้อนดิน''' เกิดจากการมีสารเคมีที่มนุษย์สร้างหรือการเปลี่ยนแลปงอื่นในสิ่งแวดล้อมดินธรรมชาติ ตรงแบบเกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม สารเคมีเกษตรกรรมหรือการกำจัดของเสียอย่างไม่เหมาะสม สารเคมีที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ [[ไฮโดรคาร์บอน]]ปิโตรเลียม พอลินิวเคลียร์อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (เช่น [[แนฟทาลีน]]และ[[เบนโซไพโรซีน]]) ตัวทำละลาย ยาฆ่าแมลง [[ตะกั่ว]]และ[[โลหะหนัก]]อื่น การปนเปื้อนสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมและระดับการใช้สารเคมี
ดินมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตมนุษย์ เพราะดิน เป็นรากฐานและเป็นแหล่งที่มาในการใช้เป็นแหล่งผลิตปัจจัยสี่ อันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ แต่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด ประกอบกับความต้องการใช้ดินที่มีการเพิ่มมากขึ้นจากการเพิ่มอย่างรวดเร็วจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการทำกิจกรรมของมนุษย์มีส่วนในการทำลายดินให้สูญเสียศักยภาพลงไป เช่น การใช้สารเคมีที่ก่อให้เกิดการสะสมความเป็นพิษในดิน การทิ้งสิ่งปฏิกูล การเปิดหน้าดิน และการทำเหมืองแร่ ทำให้สภาพของดินเสื่อมลง ซึ่งเมื่อรวมกับดินเสียที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่เป็นดินเค็ม ดินเปรี้ยวอีกเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดการลดปริมาณแลคุณภาพของดินที่มีอยู่อย่างจำกัดให้น้อยลงไป จึงเป็นการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาใช้เพื่อลดการสูญเสียของดิน และปรับปรุงคุณภาพของดินที่เสื่อมให้กลับคืนสภาพมาใช้งานก่อนที่ทรัพยากรของดินจะถูกทำลายไปมากกว่านี้ เมื่อเกิดปัญหาดินเสีย ย่อมเป็นผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์ พืช สัตว์ และก่อให้เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ต่อไป เพราะเมือดินซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการผลิตเสื่อมคุณภาพ เช่น การใช้ทำเกษตรกรรมทำให้มีผลผลิตลดลง ส่งผลให้รายได้ของประชากรและประเทศลดลงไปด้วย ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาดินเสียจุดที่สมดุลของธรรมชาติจะแก้ไขตัวเองได้แล้วระบบนิเวศของมนุษย์จะเสื่อมลดลง และดำเนินไปสู่สภาวะที่ถูกทำลายที่สุด (destruction stage)
== สาเหตุของมลพิษทางดิน<ref>http://greenliving.lovetoknow.com/effects-land-pollution</ref> ==
เกิดจากมลพิษที่ดินการปนเปื้อนสารเคมี พลาสติก, สารพิษในของเสียเช่นป้องกันการแช่แข็งและสารเคมีอื่น ๆ ซึมลงไปในดินและวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ย่อยสลายหรือทำลายลงแบ่งออกเป็นสารเคมีขนาดเล็กอนุภาค อนุภาคเหล่านี้เป็นพิษต่อพืชที่เติบโตในพื้นดินหรือที่สัตว์ที่กินพืชและแม้กระทั่งมนุษย์ได้รับผลกระทบของสารเคมีเหล่านี้ จนนำไปสู่การสูญเสียปัญหาสุขภาพในระยะยาวเช่นโรคมะเร็งในมนุษย์
'''สาเหตุของการเกิดมลพิษทางดิน<ref>http://greenliving.lovetoknow.com/environmental-issues/causes-land-pollution</ref>'''
=== มนุษย์สร้างขึ้น ===
มลพิษที่ดินมาในรูปแบบที่มนุษย์สร้างขึ้นหลายอย่างเช่นภัยพิบัติ อุบัติเหตุ การจัดการขยะ การฝังกลบสารกำจัดศัตรูพืชและการปฏิบัติทางการเกษตร การพัฒนาเมืองและการผลิตพลังงาน แต่ละละประเภทล้วนแต่ส่งผลกระทบยาวนานต่อสิ่งแวดล้อม
; การผลิตพลังงาน
*เหมืองถ่านหิน:ขั้นตอนการทำเหมืองแร่ต้องมีการกำจัดของดินและแนะนำสารเคมีและมลพิษในสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
*ก๊าซธรรมชาติ:การแยกก๊าซธรรมชาติจะสร้างการกัดเซาะและรบกวนพืชธรรมชาติและชีวิตสัตว์
*โรงไฟฟ้านิวเคลียร์:การผลิตของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์มีผลกระทบไม่เพียง แต่ในน้ำที่ใช้สำหรับระบายความร้อนของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ แต่ยังสร้างมลพิษต่อดินจากกระบวนการ
*น้ำมัน Refiners:ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนที่รั่วไหลและสามารถก่อให้เกิดมลพิษที่ดิน
; การจัดการของเสียและหลุมฝังกลบ
การจัดการขยะมูลฝอยจะต้องจัดการกับกระบวนผลิตและผลกระทบที่จะลงสู่แหล่งน้ำ เพราะสารเคมีที่ลักลอบทิ้ง ถังเก็บใต้ดินเป็นสนิมและโกรกลงไปในดินจะต้องใช้วิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้มีการสะสมของก๊าซมีเทนที่ร้ายแรง
; สารกำจัดศัตรูพืชและการปฏิบัติทางการเกษตร
สารเคมีอันตรายที่ใช้ในการเกษตรจะทำให้ดินเกิดการปนเปื้อน
=== เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ===
*การชะล้างพังทลาย:กระบวนการทางธรรมชาติของการกัดเซาะจะนำไปสู่มลพิษอย่างรุนแรงเป็นตะกอนเข้าไปในลำธารแม่น้ำและมหาสมุทร ตะกอนที่ทิ้งลงไปในมหาสมุทรก็สามารถทำให้ระบบนิเวศทางน้ำและสิ่งมีชีวิตทางทะเลเกิดอันตรายได้
*น้ำท่วม:แม่น้ำท่วมโดยฝนหรือหิมะละลายอย่างรวดเร็วจะสร้างมลพิษต่อดิน แม่น้ำมากกว่าชุมชน รถยนต์, บ้าน,
*ไฟป่า:ฟ้าผ่าสามารถสร้างไฟป่าขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดาย การเกิดไฟไหม้ทำลายป่าทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่ขึ้นอยู่กับพืชเพื่อการยังชีพ
*โลหะหนัก:ดินที่สามารถปนเปื้อนจากองค์ประกอบธรรมชาติเช่นโลหะหนักที่มี ตะกั่ว สารหนู โครเมียม ซีลีเนียม และแคดเมียม เหล่านี้ยังสามารถถูกชะลงสู่แหล่งน้ำ
*การพังทลายของพายุ:ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหว พายุทอร์นาโดและพายุเฮอริเคน ทำลายโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดการปนเปื้อนก่อให้เกิดสารอันตรายลงสู่แหล่งน้ำและมหาสมุทร สารมลพิษเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อธรรมชาติของชีวิตทางทะเลและระบบน้ำ
 
== สารเคมีที่พบมากที่สุดที่เกี่ยวข้องในการก่อให้เกิดมลพิษทางดิน<ref>http://garden.lovetoknow.com/wiki/Long_Term_Effects_of_Soil_Pollution</ref> ==
 
1. ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน
 
2. โลหะหนัก
 
3. สารกำจัดศัตรูพืช
 
4. ตัวทำละลาย
== ผลกระทบของการปนเปื้อนของดิน<ref>http://eschooltoday.com/pollution/land-pollution/what-is-soil-contamination.html</ref> ==
การปนเปื้อนของดินจะส่งผลให้ดินและมลพิษของดินมีผลต่อพืชและสัตว์นอกจากนี้ยังสามารถเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตโดยการสัมผัสการหายใจหรือกินพืชจากดินปนเปื้อน สารปนเปื้อนในดินยังสามารถแทรกซึมลงไปในน้ำและก่อให้เกิดมลพิษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตและปริมาณของการปนเปื้อนของดิน
ผลกระทบที่เป็นอันตรายของมลพิษทางดินจะมีดังนี้
 
1.การลดลงของความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 
2. การอุดตันในทางสาธารณะที่เกิดจากขยะมูลฝอย
 
3. การปนเปื้อนของใต้ดินและพื้นผิวของน้ำ
 
4. การปล่อยก๊าซพิษ (จากกากของเสีย) เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 
5. กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์และการแพร่กระจายของแมลงที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้คน
 
6. การเป็นพิษของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากมลพิษในดิน
 
7. การพังทลายของดินเนื่องจากการเพาะปลูก
=== การแก้ไขการปนเปื้อนของดิน ===
 
1 ขุดดินสำหรับการรักษาและการกำจัด
 
2 รักษาดินด้วยสารเคมีที่ปลอดภัยและต่อต้านสารเคมีปนเปื้อน
 
== การควบคุมมลพิษทางดิน<ref>http://www.shareyouressays.com/93374/land-pollution-or-soil-pollution-causes-effects-control</ref> ==
มลพิษทางดินสามารถควบคุมได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้
 
1. การวางแผนการปลูกป่าเพื่อช่วยในการป้องกันการพังทลายของดิน
 
2. การใช้สารกำจัดศัตรูพืชและ biofertilizers ธรรมชาติช่วยในการลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง
 
3. การรีไซเคิลใช้ซ้ำและลดการสร้างขยะมูลฝอย
 
4. การผสมสูตรอย่างมีประสิทธิภาพการและดำเนินตามกฎหมายควบคุมมลพิษที่เข้มงวดซึ่งจะช่วยในการควบคุมมลพิษทางดิน
 
5. มีวิธีการกำจัดที่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น การทำปุ๋ยหมักของของแข็งย่อยสลายได้และเผาของของแข็งที่ไม่ย่อยสลาย
 
6. มีวิธีการรักษาที่เหมาะสมของของเหลวและของเสียจากอุตสาหกรรมและเหมืองแร่
 
7. การสุขาภิบาลจะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น
 
8. ดินมลพิษสามารถบำบัดโดยวิธีการทางชีวภาพ ซึ่งจะใช้จุลินทรีย์ (ยีสต์เชื้อราหรือแบคทีเรีย) สลายหรือลดสารอันตรายเป็นสารพิษให้น้อยลงหรือปลอดสารพิษ (เช่น CO 2และ H 2 O)
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:มลพิษ]]
[[หมวดหมู่:ปัญหาสิ่งแวดล้อม]]
 
 
[[หมวดหมู่:มลพิษ]]
67

การแก้ไข