ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว"

ปฏิกริยา -> ปฏิกิริยา , สมดุลย์ -> สมดุล
(ปฏิกริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว ถูกย้ายไปเป็น ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว แล้ว)
(ปฏิกริยา -> ปฏิกิริยา , สมดุลย์ -> สมดุล)
'''ปฏิกริยาปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว''' ([[อังกฤษ]]:single-displacement reaction) คือปฏิกริยาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ[[ธาตุเคมี]]ตัวหนึ่งเข้าไปแทนที่[[ธาตุเคมี]]อีกตัวหนึ่งในสารประกอบใดสารประกอบหนึ่งซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
<br>'''ก + ขค &rarr; กค + ข'''<br> ในสมการข้างบนธาตุ '''ก '''ทำปฏิกริยาปฏิกิริยาเคมีกับสารประกอบ''' ขค '''เกิดเป็นสารประกอบ '''กค''' และธาตุ''' ข''' อธิบายว่าปฏิกริยาปฏิกิริยานี้จะเกิดได้ง่ายเมื่อธาตุ '''ก '''มีความไวต่อปฏิกริยาปฏิกิริยาเคมีมากกว่าธาตุ''' ข '''บางครั้ง '''ก '''และ '''ข''' มีประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นการทำให้สมการสมดุลย์จึงมีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น ปฏิกริยาปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคลอไรด์(CaCl<sub>2</sub>)กับโซเดียม(Na)เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์(NaCl)และแคลเซียม(Ca)ดังสมการนี้
 
CaCl<sub>2</sub> + '''2'''Na &rarr; Ca + '''2'''NaCl
 
เพื่อทำให้สมการสมดุลย์สมดุลแคลเซียมคลอไรด์หนึ่งโมเลกุลจะต้องใช้โซเดียม 2 อะตอมจึงจะไดได้สารประกอบ
โซเดียมคลอไรด์ 2 โมเลกุลและแคลเซียม 1 อะตอม
 
==ลิงค์ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง==
ปฏิกริยาปฏิกิริยาเคมีในสารอนินทรีย์มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ:
#[[ปฏิกริยาปฏิกิริยารวมตัว]] (combination reaction),
#[[ปฏิกริยาปฏิกิริยาแตกตัว]] (decomposition reaction),
#'''ปฏิกริยาปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว''' (single displacement reaction),
#[[ปฏิกริยาปฏิกิริยาแทนที่คู่ซึ่งกันและกัน]] (double displacement reaction)
 
 
 
 
 
 
 
[[Category:เคมี]]
15,159

การแก้ไข