ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ศักราช"

เก็บกวาด
(เก็บกวาด)
| 543 ปีก่อนคริสตกาล
| 1 – 2 (1)
|
|-
| 2 ปีก่อนคริสตกาล
| 542 – 543 (542)
|
|-
| 1 ปีก่อนคริสตกาล
| 543 – 544 (543)
|
|-
| 1
| 544 – 545 (544)
|
|-
| 2
| 545 – 546 (545)
|
|-
| 579
'''ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น พ.ศ.'''
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี พ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X + 543 จะได้ปี พ.ศ. Y
เช่น
* ค.ศ. 890 = พ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 890 + 543 = พ.ศ. 1433
* ค.ศ. 1567 = พ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 1567 + 543 = พ.ศ. 2110
'''ในกรณีการแปลงค่า พ.ศ. เป็น ค.ศ.'''
เมื่อต้องการทราบว่า ปี พ.ศ. Y ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี พ.ศ. Y - 543 จะได้ปี ค.ศ. X
เช่น
* พ.ศ. 789 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า พ.ศ. 789 - 543 = ค.ศ. 246
* พ.ศ. 1567 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า พ.ศ. 1567 - 543 = ค.ศ. 1024
'''ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น ฮ.ศ.'''
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี ฮ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X - 579 จะได้ปี ฮ.ศ. Z
เช่น
* ค.ศ. 890 = ฮ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 890 - 579 = ฮ.ศ. 311
* ค.ศ. 1567 = ฮ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 1567 - 579 = ฮ.ศ. 988
'''ในกรณีการแปลงค่า ฮ.ศ. เป็น ค.ศ.'''
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ฮ.ศ. Z ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี ฮ.ศ. Z + 579 จะได้ปี ค.ศ. X
เช่น
* ฮ.ศ. 67 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า ฮ.ศ. 67 + 579 = ค.ศ. 646
* ฮ.ศ. 987 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า ฮ.ศ. 987 + 579 = ค.ศ. 1566
* [[คริสต์ศตวรรษ]]
* [[ศาสนาคริสต์]]
 
 
[[หมวดหมู่:เวลา]]
5,509

การแก้ไข