ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบจัดการฐานข้อมูล"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
* [http://tsl.tsu.ac.th/file.php/1/courseware/aa_2/lesson04/lesson4-6.htm ระบบจัดการฐานข้อมูล]
* [http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20data4.htm คุณสมบัติของระบบจัดการฐานข้อมูล]
* [http://www.oracleskill.com/data-information-knowledge-different/ Data, Information, Knowledge ต่างกันอย่างไร]
 
[[หมวดหมู่:ฐานข้อมูล]]
[[หมวดหมู่:ระบบจัดการฐานข้อมูล| ]]
ผู้ใช้นิรนาม