ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กติกาฟุตบอล"

 
=== กฎข้อที่ 4: อุปกรณ์การเล่น ===
'''ลูกฟุตบอล''' (ตามกฎข้อ 2) ใช้สำหรับเล่น 1 ลูก และ '''[[ชุดกีฬาฟุตบอล|เครื่องแบบของนักกีฬา]]''' ทีมทั้ง 2 ทีมที่ลงแข่งขัน สมาชิกทุกคนในทีมยกเว้นผู้รักษาประตูจะต้องใส่ชุดแข่งขันสีเดียวกัน และทั้ง 2 ทีมจะต้องใส่ชุดแข่งที่มีสีตัดกันอย่างชัดเจน จะใส่ชุดที่มีโทนสีคล้ายกันไม่ได้ (เช่น ทีมหนึ่งใสชุดแข่งสีขาว อีกทีมหนึ่งใส่ชุดแข่งสีเหลือง) ผู้รักษาประตูจะต้องใส่ชุดแข่งที่มีสีไม่ซ้ำกับผู้เล่นทั้ง 2 ทีม และนักกีฬาที่ทำการแข่งขันจะต้องใส่รองเท้า (ในปัจจุบันไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้เท้าเปล่าเล่น)เแ้่้น่น้่เ้ำยเ้พ้เีพะ้ีะเ้กยเืดี้เีะ้เีะ้ีะ้เรพเ้พะร้เะีร้เระ้เรีพะ้รพะร้เ้ิยห้ิะีร้เรคะพ้ร้ิีดเ้ัะค้ีดร้ิรดเ้ีพะ้รีพะ่้น่้นพย้่ปผพ่เ้ดะ่รเะทดอืำนีเรพำ้เตพ้เะ้เพะี้รน้ะ่ระ่้รนพย่รนด้่ิระ้่รรพะย้่ไพ้ตะีร้ั่ตคุีั้ถร้ืยพำ่รพะน้ะี้ต่้จถุตคีตถจุีัจถัข่้ช่เชท ที่กล่าวมาเป็นอุปกรณ์การเล่นที่ต้องมีในการแข่งขันแตเีชภทเะ้ขะพ้ืขคะี้ขค ยังมีอุปกรณ์อื่นๆ ที่กติกาไม่บังคับแต่ผู้เล่นมักจะนิยมใช้กัน คือ สนับแข้ง, ถุงมือและหมวกสำหรับผู้รักษาประตู และยังมีอุปกรณ์ปลีกย่อยสำหรับผู้ที่มีปัญหาทางสุขภาพที่สามารถอนุโลมให้ใส่ในเวลาลงเล่นได้ เช่น แว่นตา (สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัดทางตา), หน้ากาก, เฮดเกียร์ เป็นต้น้ทำ
 
=== กฎข้อที่ 5: [[ผู้ตัดสิน (ฟุตบอล)|กรรมการ]] ===
ผู้ใช้นิรนาม