ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เปียทิพย์ คุ้มวงศ์"

* แก้วราหู (2529)
* หลายชีวิต (2533)
* [[คลื่นชีวิต]](2537)
* คนึงหา 240 วันไม่ทันห้ามใจ (2541)
* รักในสายหมอก (2542)
* ปราสาทมืด (2526)
* [[ทัดดาวบุษยา]] (2527)
*
* คลื่นชีวิต
* หนูละเบื่อ เสือสวมรอย (2536)
* ความรักสีดำ (2538)
ผู้ใช้นิรนาม