ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บีม (หุ่นยนต์)"

* พยายามใช้อุปกรณ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ อาทิ เช่น [[มอเตอร์]]เก่าๆที่ถอดจาก[[เครื่องเล่น CD]] เป็นต้น
* พยามยามใช้[[เซลล์แสงอาทิตย์]]เพื่อรักษา[[สิ่งแวดล้อม]]
ปวดควยนะครับบบ
 
== ชนิดของหุ่นยนต์บีม ==
ผู้ใช้นิรนาม