ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
Kidneys, Heart, Liver, Pleura, Spleen, and Lungs. Tipitaka say these things in real life. Tipitaka said to testing Slaughterhouse located how ?--<font face="DilleniaUPC" size="6" style="color:pink"><i><b>E Spot</b></i></font> — [[คุยกับผู้ใช้:AH Office|<span style="color:green" size="6">การแจ้งเตือนตามกำหนด</span>]] 23:17, 3 มกราคม 2558 (ICT)
 
== สุขพินทุ จงเจริญ! ==
 
ความดี จะคุ้มครองเจ้า เจ้าไม่ต้องห่วง ความดี จะคุ้มครองเจ้า [[WP:ADMINS|พวกทุจริต]] ทั้งหลายแหล่ จะต้องถูกกำราบลงโดยบุญญาธิการของท่านแน่นอน ท่านสุขพินทุ!
ผู้ใช้นิรนาม