ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิสอัค"

ไอแซค
(เพิ่มแม่แบบ:เซนต์ของคาทอลิก)
(ไอแซค)
'''อิสอัค''' (Isaac) เป็นบุตรคนที่สองของ[[อับราฮัม]] ที่เกิดจากนางซาราห์ ภรรยาคนแรกของอับราฮัม เรื่องราวของอิสอัค ถูกบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในส่วนของพระธรรมปฐมกาล บทที่ 22-27
{{รอการตรวจสอบ}}
อิสอัค(Isaac) เป็นบุตรคนที่สองของ[[อับราฮัม]] ที่เกิดจากนางซาราห์ ภรรยาคนแรกของอับราฮัม เรื่องราวของอิสอัค ถูกบันทึกไว้ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ในส่วนของพระธรรมปฐมกาล บทที่ 22-27
 
 
ผู้ใช้นิรนาม