ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์ปลากระโทง"

* [[Kajikia albida|ปลากระโทงขาว]] (''Kajikia albida'')
* [[Kajikia audax|ปลากระโทงลาย]] (''Kajikia audax'')
* [[Makaira mazara|ปลากระโทงสีน้ำเงินแปซิฟิก]] (''Makaira mazara'') เป็น[[ชื่อพ้อง]]ของปลากระโทงลาย<ref name=VT>
{{citation
|url=http://www.fishbase.org/Summary/SpeciesSummary.php?id=216
|publisher= FishBase
|title=Makaira nigricans Atlantic blue marlin
|accessdate=2008-11-15
}}</ref>
* [[Makaira nigricans|ปลากระโทงสีน้ำเงินแอตแลนติก]] (''Makaira nigricans'')
* [[Tetrapturus angustirostris|ปลากระโทงปากสั้น]] (''Tetrapturus angustirostris'')
ผู้ใช้นิรนาม