ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรุงเทพมหานคร"

|}
 
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 1.50 บาท/นาที มิเตอร์จะขยับทีละ 2 บาท
 
ปัจจุบัน กระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล[[ประยุทธ์ จันทร์โอชา|พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] กำลังอยู่ในกระบวนการได้อนุมัติการปรับขึ้นค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์เป็นครั้งที่ 3 โดยคาดว่าจะออกประกาศกระทรวงคมนาคมและบังคับใช้ในมีผลตั้งแต่เดือนธันวาคม [[พ.ศ. 2557{{อ้างอิง}}]] เป็นต้นไป โดยอัตราค่าโดยสารใหม่คือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/251/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา:ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดอัตราคาจ้างบรรทุกคนโดยสารสําหรับรถยนตรับจ้างบรรทุกคนโดยสารไมเกินเจ็ดคน (TAXI-METER) ที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร]</ref>
 
{|class=wikitable
| กิโลเมตรที่ || ค่าโดยสาร
|-
| 0-1 || 35 บาท
|-
| 1-10 || 5.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 10-20 || 6.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 20-40 || 7.50 บาท/กิโลเมตร
|-
| 40-60 || 8.00 บาท/กิโลเมตร
|-
| 60-80 || 9.00 บาท/กิโลเมตร
|-
| 80 ขึ้นไป || 10.50 บาท/กิโลเมตร
|-
|}
 
ในกรณีที่รถจอดหรือเคลื่อนที่ได้ไม่เกิน 6 กิโลเมตร/ชั่วโมง มิเตอร์เวลาจะเดิน อัตราค่าโดยสาร 2.00 บาท/นาที
 
โดยการคิดค่าโดยสารนั้น จะคิดแยกเป็นส่วนๆ (ส่วนของระยะทาง และส่วนของเวลา) ส่วนของระยะทาง มิเตอร์คำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดขึ้นไป (เช่น คำนวณได้ 47.75 บาท ก็จะปัดขึ้นเป็น 49 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคี่ที่อยู่ถัดไป) ส่วนของมิเตอร์เวลา มิเตอร์เวลาคำนวณค่าโดยสารได้เท่าไร จะปัดลงเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ลงมา (เช่น มิเตอร์เวลาเดินไปได้ 3.75 บาท ก็จะปัดทิ้งเป็น 2 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเต็มคู่ที่อยู่ถัดลงมา){{อ้างอิง}}
2,520

การแก้ไข