ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสรรพนาม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
 
3.วิภาคสรรพนาม หรือ สรรพนามชี้ซ้ำ มีคำว่า บ้าง ต่าง กัน เช่น ต่างคนต่างชอบ ขอฉันเล่นบ้าง เราคนนั้นไปเที่ยวกัน
 
 
ผู้ใช้นิรนาม