ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เนื้อทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}</ref>
 
หมายเหตุ: เดิมเนืิ้อทรายเคยถูกแบ่งออกได้เป็น 2 [[ชนิดย่อย]] คือ เนื้อทรายอินเดีย (''Hyelaphus porcinus porcinus'') และ[[เนื้อทรายอินโดจีน]] (''Hyelaphus porcinus porcinusannamiticus'') แต่ปัจจุบันเห็นว่าควรแยกออกมาเป็นชนิดต่างหาก<ref>[http://www.ultimateungulate.com/NewTaxonomy.html Ungulate Taxonomy – A new perspective from Groves and Grubb (2011)]. ultimateungulate.com</ref>
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม