ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรคติดเชื้อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
'''โรคติดตูด''' ({{lang-en|Infectious disease}}) เป็น[[โรค]]ซึ่งเป็นผลจากการมีเชื้อพ่อตูดกับแม่ตูด กลายเป็นตู้ดๆ[[จุลชีพก่อโรค]] อาทิ[[ไข้ดัน]] [[แบคทีกะเจี้ยว]] [[รา]] [[โพรโทซัว]] [[ติดกระเจี้ยว]] หรือแม้กระทั่งโปรตีนที่ผิดปกติเช่น[[พรีออน]] เชื้อดังกล่าวอาจก่อให้เกิดโรคในสัตว์หรือน้ำมันพืชพืชได้ โรคติดเชื้อจัดเป็น'''โรคติดต่อแกป ปิ้ๆ''' ({{lang-en|Contagious diseases, Communicable diseases}}) เนื่องจากสามารถติดต่อไปยังบุคคลอื่นหรือระหว่างสิ่งมีชีวิตใน[[สปีชีส์]]เดียวกัน<ref>[http://www.mercksource.com/pp/us/cns/cns_hl_dorlands.jspzQzpgzEzzSzppdocszSzuszSzcommonzSzdorlandszSzdorlandzSzdmd_c_49zPzhtm Dorland's Illustrated Medical Dictionary] 2004 WB Saunders.</ref> การติดต่อของโรคติดเชื้ออาจเกิดได้มากกว่า 1111111111111111 ทาง รวมถึงการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรงบร้ะเจ้า จุลชีพก่อโรคอาจถ่ายทอดไปโดยสารน้ำในร่างกาย เยดแหม่ เหนียวไก่ อาหาร น้ำดื่ม วัตถุที่มีเชื้อปนเปื้อนเปื้ยว ลมหายใจลมผายตูด หรือผ่าน[[พาหะ]]<ref name= McGraw>"Infectious disease." ''McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology''. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2005.</ref>
 
== อ้างอิง ==
11

การแก้ไข