ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
| full_name = วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร
| common_name =
| image_temple = โลโก้วัดปทุมคงคา.gif
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
1,943

การแก้ไข