ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

 
== สถานศึกษา ==
# โรงเรียนทัพราชวิทยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบล ทัพราช
# โรงเรียนตาพระยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลตาพระยา
# โรงเรียนซับม่วงวิทยา เป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษาประจำตำบลโคคลาน
84

การแก้ไข