ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิศวกรรมโครงสร้าง"

[[File:National Capitol Columns - Washington, D.C..jpg|thumb|National Capitol Columns ที่ United States National Arboretum ใน Washington, D.C.]]
 
เสาเป็นองค์ประกอบที่แบกรับแรงตามแนวแกนเท่านั้น - นั้นคือแรงกดทับ ([[{{lang-en|compression}}) - หรือทั้งแรงตามแนวแกนและแรงโค้งงอ ({{lang-en|bending}}) (ซึ่งทางเทคนิคเรียกว่าคาน-เสา ({{lang-en|beam-column}}) แต่ในทางปฏิบัติเรียกแค่เสา). การออกแบบของเสาจะต้องตรวจสอบความสามารถในแนวแกนขององค์ประกอบ, และความสามารถในการโค้งงอ.
 
ความสามารถในการโค้งงอคือความสามารถขององค์ประกอบในการทนต่อความโน้มเอียงในการหักงอ. ความสามารถของมันขึ้นอยู่กับรูปทรงเรขาคณิต, วัสดุ, และความยาวที่มีผลของเสา, ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะที่เหนี่ยวรั้งที่ด้านบนและด้านล่างของเสา. ความยาวที่มีผลจะเท่ากับ <math>K*l</math> โดยที่ <math>l</math> คือความยาวที่แท้จริงของเสา.
 
ความสามารถของเสาในการแบกโหลดในแนวแกนขึ้นอยู่กับระดับของแรงโค้งงอที่มันจะต้องรองรับ, และในทางกลับกัน, ระดับของแรงโค้งงอที่มันจะต้องรองรับก็จะขึ้นอยู่กับความสามารถของเสาในการแบกโหลดในแนวแกน. นี้จะถูกแสดงในแผนภูมิการทำงานร่วมกันและเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรงและซับซ้อนอันหนึ่ง.
 
=== คาน ===
2,628

การแก้ไข