ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลลานสกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่ออังกฤษ = Lan Saka Subdistrict Municipality
<!-- ข้อมูลเสริม -->
| คำขวัญ = ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี <br/> ชุมชนมีความเข้มแข็ง เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ <br/> เร่งพัฒนาเศรษฐกิจ ทุกชีวิตปลอดภัย บ้านเมืองสะอาดสดใส <br/> ใส่ใจการศึกษา พัฒนาแบบยั่งยืน
| ชื่อนายกเทศมนตรี = นายณภัทร ศรีใส
| พื้นที่ = 2.62
5,864

การแก้ไข